Καλῶς ἤλθατε στήν ἠλεκτρονική σελίδα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
Συνεστήθη ἀπό 2005 ἀπό τόν Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο.

Ὑπεύθυνος ὁ Ἱεροκῆρυξ Ἀρχιμανδρίτης π. Τιμόθεος Παπασταύρου.

 π.  ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ  ΠΑΡΑΚΕΝΤΕΣ
 π.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
π.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
π.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΡΙΓΓΙΠΑΚΗΣ
π.  ΙΕΡΟΘΕΟΣ  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΗΝΙΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Σκοποί Ἀντιαιρετικής Ὁμάδος:

1.      Ἀντιμετώπισις προβλημάτων ἐπί αἱρέσεων

2.      Στήριξις Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

3.      Προβολή αἱρετικῶν δοξασιῶν πρός ἐνημέρωσιν

4.      Προσπάθεια προσεγγίσεως πλανηθένων ὈρθοδόξωνΧριστιανῶν

Αντιαιρετικά Κείμενα ( από την αντίστοιχη υποσελίδα της Ι.Μ.Πατρών )