Καλῶς ἤλθατε στήν ἠλεκτρονική σελίδα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

     Ἱδρυτής καί εὐαγγελιστής τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν εἶναι ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ Πρωτόκλητος, ὁ ὁποῖος καί ἐμαρτύρησε στόν τόπο, ὅπου σήμερα ὑψώνονται οἱ δύο περικαλλεῖς πρός τιμήν του Ναοί.

    Βαθμιαίως ἀναπτύσσεται ὁ Χριστιανισμός, ἐνῶ  ὑποχωρεῖ ἡ εἰδωλολατρική θρησκεία σύμφωνα μέ σχετικές μαρτυρίες καί εὑρήματα. Ἀπό τά τέλη τοῦ Γ΄ αἰῶνος μαρτυρεῖται ἡ ὕπαρξη Ἐπισκόπου Πατρῶν. Τόν Η΄ αἰῶνα ἡ Ἐπισκοπή Πατρῶν ἀνυψώνεται σέ Ἀρχιεπισκοπή καί κατά τάς ἀρχάς τοῦ ἑπομένου αἰῶνος σέ Μητρόπολη Παλαιῶν Πατρῶν, ἡ ὁποία διατηρεῖται ἕως τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος μέ ἐξαίρεση τήν περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας 1205 – 1267, ὁπότε οἱ ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι ἐκδιώκονται.

     Μέ Βασιλικό Διάταγμα τοῦ 1833 ἡ Πάτρα ἀπετέλεσε Ἐπισκοπή μέ τόν τίτλο Ἀχαΐας καί προσαρτήθηκε σ’ αὐτήν καί ἡ Ἐπισκοπή Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, ἡ ὁποία ὅμως ἀπό τό 1852 ἀπετέλεσε ἀνεξάρτητη Ἐπισκοπή. Τό ἴδιο ἔτος ἱδρύεται ἡ Ἀρχιεπισκοπή Πατρῶν καί Ἠλείας, ἡ ὁποία διατηρεῖται ἕως τό ἔτος 1901. Τό ἔτος αὐτό ἀπεκόπη ἡ Ἠλεία καί παρέμεινε ἡ Ἀρχιεπισκοπή Πατρῶν, ἡ ὁποία ἀπό τό ἔτος 1915 ὀνομάζεται Μητρόπολις Πατρῶν.

Α’ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος (20-2-2005)

     Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Χρῖστος Σκλήφας) ἐγεννήθη στό χωριό Λουκᾶ Μαντινείας τό ἔτος 1958. Ὁ πατέρας του, Εὐθύμιος Σκλήφας ἦτο Ἱερεύς. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Τριπόλεως καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχρημάτισε Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ὑπηρέτησε ὡς Δάσκαλος στήν Δημοτική Ἐκπαίδευση, ὡς Καθηγητής στήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία Τριπόλεως καί ἐπί δεκαεπτά ἔτη ὡς Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν Μαντινείας. Παραλλήλως μέ τά ἐν Τριπόλει καθήκοντά του διατέλεσε διαδοχικῶς Κωδικογράφος, Γραμματεύς τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Τύπου καί Μοναχικοῦ βίου, Β΄ Γραμματεύς καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μητροπολίτης Πατρῶν ἐξελέγη στίς 19 Φεβρουαρίου 2005 καί ἐχειροτονήθη τήν ἑπομένη, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν. Ἐνθρονίστηκε στήν Πάτρα στίς 2 Ἀπριλίου 2005.

     Ἑορτάζει στίς 27 Ἰανουαρίου (Ἑορτή Ἀνακομιδῆς  τῶν Λειψάνων τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου).

Ἕδρα: Πάτραι, ὁδός Βότση 34, Τ.Θ. 3155,  Τ.Κ. 26221

 • Τηλεφωνικόν Κέντρον: 2610-320.602

  Fax: 2610-279.533. Fax Γρ. Γάμων: 2610-621.618.

  Διεύθυνσις ἱστοσελίδος: www.i-m-patron.gr

  Ἠλεκτρονικόν Ταχυδρομεῖον: (e-mail) i-m-patron@otenet.gr, mitropolitis.patrwn@gmail.com

  Βοηθός Ἐπίσκοπος: Ὁ Κερνίτσης κ. Χρύσανθος (13.10.2014).

  Πρωτοσύγκελλος:  Ἀρχιμ. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος (ἐσωτ. 2).

  Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Μητροπολίτου: Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Σταματόπουλος (ἐσωτ.1).

  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ:

  1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος. Μέλη: Πρωτ. Σωτήριος Μανωλόπουλος, Πρωτ. Ἰωάννης Μπαρούσης, ὁ Ἐκκλησιαστικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Ἀρταβάνης, ὁ Ἐκκλησιαστικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Καρβελᾶς, ὁ  Δ/ντής  τῆς Γ’ Δ.Ο.Υ. Πατρῶν κ. Παναγιώτης Τζόλας, καί ὁ Δικηγόρος κ. Πέτρος Ρηγᾶτος. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Γκουρβέλος.

  2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον. Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος. Ἀναπληρωτής: Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μ. Πατρῶν Ἀρχιμ. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος. Μέλη Τακτικά: Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Θεοδωρᾶτος, Πρωτ. Ἀπόστολος Δημητρόπουλος. Ἀναπληρωματικά Μέλη: Πρωτ. Θεόδωρος Κωτσόπουλος, Πρωτ. Περικλῆς Ρίπισης. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Τιμόθεος Παπασταύρου.

  3) Τοπικό Συμβούλιο (Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε).  Πρόεδρος· Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος. Γραμματεύς- Ταμίας: Πρωτ. Σωτήριος Μανωλόπουλος (ἐσωτ. 302).

  Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεία: Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Γκουρβέλος (ἐσωτ. 304). Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀνδρουτσόπουλος (ἐσωτ. 204). Λογιστήριον-Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.: Πρωτ. Σωτήριος Μανωλόπουλος (ἐσωτ. 302), κ. Νικόλαος Χρυσανθακόπουλος.(ἐσωτ. 301) Πρωτόκολλον: Πρωτ. Παναγιώτης Θωμᾶς (ἐσωτ. 101). Γραφεῖον Γάμων-Διαζυγίων: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Παπαδόπουλος (ἐσωτ. 105) καί Πρωτ. Περικλῆς Ρίπισης (ἐσωτ. 106). Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Πρωτ. Παναγιώτης Ταρσινός (ἐσωτ.107), Διάκονος Παναγιώτης Γιαννόπουλος (ἐσωτ. 108). Ἐκκαθαριστής μισθοδοσίας: Πρωτ. Ἰωάννης Μπαρούσης (ἐσωτ. 103), Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Θεοδωρᾶτος, (ἐσωτ.104). Ὁδηγός αὐτοκινήτου: κ. Ἠλίας Κακαράκης.

  Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης προεδρεύει: 1) Τῆς “Τριαντείου” Ἐπαγγελματικῆς Σχολῆς. 2) Τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνεγέρσεως Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν 3) Τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς προβολῆς τῆς προσωπικότητος καί τοῦ ἔργου τοῦ Πρωτοκλήτου, ὑπό τήν ἐπωνυμία «Ἐπιτροπή Πρωτοκλητείων». 4) Τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν καί 5) Ἐπωνύμων Κληροδοτημάτων.

  Ἐνοριακοί Ναοί: 190. Παρεκκλήσια: 82. Ἐξωκκλήσια: πλεῖστα. Ναοί Κοιμητηρίων ἐν τῇ πόλει: 3.

  Ἱεροκήρυκες: 2

  Ἐφημέριοι: 243.

  Διάκονοι: 19.

  Σύνολον: 257 (ΠΕ 107, ΤΕ 16, ΔΕ 98, ΥΕ 36).

  Ἄγαμοι: 35. Ἔγγαμοι: 222.

  Συνταξιοῦχοι Ἱερεῖς: 30.

  Ἱεραί Μοναί:

              Ἀνδρῶαι: 1) Γηροκομείου (Κοίμησις Θεοτόκου), τηλ. 2610-275.912. Ἡγούμ. Ἀρχιμ. Συμεών Χατζῆς. Ἐγγεγραμμένοι 26, Ἐγκαταβιοῦντες 9. 2) Ὀμπλοῦ (Εἰσόδια Θεοτόκου), τηλ. 2610-672.125 Ἡγούμ. Ἀρχιμ. Νεκτάριος Κωτσάκης. Ἐγγεγραμμένοι 8, Ἐγκαταβιοῦντες 7. 3) Ἁγίων Πάντων Τριταίας, τηλ. 26940-71267 καί Fax 26940-71.562. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος. Ἐγγεγραμμένοι 6, Ἐγκαταβιοῦντες 5. 4) Νοτενῶν (Κοίμησις Θεοτόκου-Ὅσιος Ἰωακείμ), τηλ. 26940-53.293 (μον. 1), 5) Χρυσοποδαριτίσσης (Κοίμησις Θεοτόκου), τηλ. 26940-91.381 Ἡγούμ. Ἀρχιμ. Νικόδημος Μπαρούσης, Ἐγκαταβιοῦντες 10.

              Γυναικεῖαι: 1) Μαρίτσης (Κοίμησις Θεοτόκου-Ἁγία Μαρίνα), τηλ. 26930-91.374, Ἡγουμ. Ἁγνή Καβαλιέρου (μον. 2). 2) Παναγίας Ἐλεούσης, τηλ. 2610-998.343, Ἡγουμ. Μακαρία Γεννάτου (μον. 11), 3) Ἁγίου Νικολάου Μπάλα, τηλ. 2610-459.058, Ἡγουμ. Μαριάμ Κυδωνιάτη (μον. 18), 4) Προφήτου Ἠλιού Πατρῶν, τηλ. 2610-274.468 Ἡγουμ. Ἱερεία Γαλάνη (μον. 2).

  Σύνολον μοναχῶν: 84

  Β΄. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ:

  1) Θεῖον Κήρυγμα:

  • Ἱεροκήρυκες:  Ἀρχιμ. Κύριλλος Κωστόπουλος, Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Μυτιλήνης.
  • Τόπος ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν: Σαράντα δύο αἴθουσαι εἰς τήν πόλιν καί τά προάστεια  λειτουργοῦσαι ὡς κέντρα ὁμιλιῶν, διαλέξεων καί ἐν γένει πνευματικῆς οἰκοδομῆς.
  • Ραδιοφωνικός (1989) & Τηλεοπτικός Σταθμός “ΛΥΧΝΟΣ” (1992): Ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου. Διευθυντής Τ/Σ καί Ρ/Σ ὁ  Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος. τηλ. 2610-331.729, 2610-361.280 καί 2610-343.407
  • Διαδίκτυον (Internet) http:/www impatron.gr: Ὑπεύθυνος: Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.
  • Ἱερά Ἐξομολόγησις: Περί τούς 90 Ἱερεῖς ἐξομολόγοι περιοδεύουν τήν Ἐπαρχία. Ἐξομολόγηση γιά ἄτομα μέ προβλήματα ἀκοῆς. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Πρωτ. Σωτηρίου Μανωλοπούλου.
  • Πνευματικά Κέντρα: Λειτουργοῦν σέ 40 ἐνορίες.
  • Γραφεῖον Νεότητος: Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Σωτηρόπουλος.
  • Κέντρα Νεότητος: Σαράντα (40) Πνευματικά Κέντρα σέ ἰσάριθμες ἐνορίες.
  • Κατηχητικά: Σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς.
  • Φοιτητικαί συναντήσεις: Πανεπιστημιακός Ἱερός Ναός Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ὑπεύθυνος: Πρωτ. Νικόλαος Μεσσαλᾶς. Ἐπίσης ἀντίστοιχαι συναντήσεις πραγματοποιοῦνται εἰς τά Α.Τ.Ε.Ι. Πατρῶν. Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Προκόπιος Κόρδας. Ἐπίσης Φοιτητικαί συναντήσεις πραγματοποιοῦνται: 1) Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας. Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Γκουρβέλος. 2) Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου (Μητροπολιτικόν Παρεκκλήσιον). Ὑπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Ἡλιόπουλος. 3) Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Πατρῶν. Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Κωτσάκης. 4) Ἱ. Ν. Ἁγίας Σοφίας Πατρῶν. Ὑπεύθυνος: Πρεσβ. Στυλιανός Μασσαρᾶς. 5) Ἱ. Ν. Ἁγίας Εἰρήνης Πατρῶν. Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Σωτηρόπουλος ὡς καί εἰς τούς Ἱεραποστολικούς Συλλόγους Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς, Χριστιανικῆς Ἑστίας καί Χριστιανικῆς Στέγης.
  • Ἐκκλησιαστικά Μουσεῖα: 1) Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου Ἐγλυκάδος Πατρῶν. 2) Ἱ. Ν. Ἁγίου Γρηγορίου Λουσικῶν Ἀχαΐας.
  • Σχολή Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας Ἱ. Μ. Πατρῶν: Ὑπεύθυνος: Πρωτ. Παναγιώτης Ταρσινός, τηλ. 2610-274.830 & 2610-320.602 (ἐσωτ. 107).
  • Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Ἱ. Μ. Πατρῶν «Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας». Ἀναγνωρισμένη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Κράτους. Στεγάζεται εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον Ἱ. Ν. Ἁγίας Βαρβάρας Πατρῶν ἐπί τῶν ὁδῶν Καποδιστρίου & Σολωμοῦ. Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Δημήτριος Γαλάνης.

  Παράρτημα τῆς Σχολῆς λειτουργεῖ εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Κάτω Ἀχαΐας. Ὑπεύθυνος Πρωτ. Ἀπόστολος Δημητρόπουλος, τηλ. 26930-22866 & 26930-25174.

  • Οἰκοτροφεῖα: Χριστιανικῆς Ἑστίας (ἀρρένων, τηλ. 2610-222.803 καί θηλέων, τηλ. 2610-321.772).
  • Κατασκηνώσεις:
 •       Τῶν  Χριστιανικῶν Συλλόγων:

        α)  Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς εἰς τά Συχαινά Πατρῶν, τηλ. 2610-422.627.

        β) ΓΕΧΑ Πατρῶν εἰς τήν Παναγοπούλαν Πατρῶν, τηλ. 2610-337.312 καί 2610-931.975.

        γ) Χριστιανικῆς Στέγης εἰς τήν Ρίζαν Ἀντιρρίου, τηλ. 2610-279.807 & 26340-31319.

     δ) Χριστιανικῆς Ἑστίας εἰς τόν Ἀλισσόν Πατρῶν, τηλ. 26930-71654 & 2610-223.781.

  • Ἀντιαιρετική Δρᾶσις: Ὁμάς κληρικῶν καί λαϊκῶν ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.
  • Ποιμαντική Φυλακῶν: Τό ποιμαντικό ἔργο εἰς τάς Φυλακάς ἐξυπηρετεῖται ὑπό ὁμάδος Κληρικῶν ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ Πρωτ. Γεωργίου Χρονοπούλου, τηλ. 2610-426.671.
  • Συμπαράστασις ἀσθενῶν: 1) Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν «Παναγία ἡ Βοήθεια»: Ὁμάς ἑπτά κληρικῶν. Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Χαρίτων Ἀθανασόπουλος, τηλ. 2610-999.701, 2610-999.808 & 6936-952590. 2) Γενικοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν «Ἅγιος Ἀνδρέας». Ὑπεύθυνος: Πρωτ. Βασίλειος Γιαννόπουλος, τηλ. 6948-623158, π. Ἰωάννης Σταυρόπουλος.
  • Φιλανθρωπική ὁμάς ἀγάπης:  Ὑπεύθυνος: Πρωτ. Παναγιώτης Ταρσινός, τηλ. 2610-274.830 καί 2610-320.602 (ἐσωτ. 107).
  • Τράπεζα αἵματος: Λειτουργεῖ μέ τήν συνεργασία τοῦ Περιφερειακοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Ρίου «Παναγία ἡ Βοήθεια» καί τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν   ” Ἅγιος Ἀνδρέας “. Ὑπεύθυνος: Πρωτ. Περικλῆς Ρίπισης (ἐσωτ. 106)
  • Θρησκευτική Ὑπηρεσία Στρατοῦ: Πρωτ. Παναγιώτης Πλυταριᾶς & ὁμάς Κληρικῶν.
  • Ἔκθεσις Χριστιανικοῦ Βιβλίου: Κάτωθι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου Πατρῶν.
  • Βιβλιοθήκη: Εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον.
  • Νομική ὑπηρεσία: Ὁ Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ κ. Πέτρος Ρηγᾶτος, τηλ. 2610-320.602.

  Γ΄. Φιλανθρωπική Διακονία:

  • Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον καί 58 Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα. Ὑπεύθυνοι Πρωτ. Παναγιώτης Ταρσινός καί Διάκονος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, τηλ. 2610-320.602 (ἐσωτ. 107 & 108).
  • Λειτουργοῦν·
  • 1) “Ἂρτος Ἀγάπης” Κεντρικόν Κοινωνικόν Συσσίτιον Ἱ.Μ.Πατρῶν 2) “Στέγη Ἀγάπης” Ἱερᾶς Μητρόπολεως Πατρῶν. Μητροπολίτου Νεοφύτου 14 Πάτραι, τηλ. 2610-277.010. Καθημερινῶς σιτίζονται ἄπορα ἄτομα τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν. 3)Τράπεζα Τροφίμων” σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Πατρέων καλύπτει ἀνάγκες πτωχῶν ἀδελφῶν εἰς τρόφιμα, ἔνδυσιν καί παιχνίδια. Διεύθυνσις: Κοραῆ 5 & Ἁγίου Ἀνδρέου, τηλ. 2610-311.561. 4)Στέγη Ἀγάπης” Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Πατρῶν, τηλ.2610-321.122. 5) “Στέγη Ἀγάπης” Ἱ. Ν. Ἁγίας Σοφίας Πατρῶν, τηλ.2610.420.951, τηλ.2610-327.133. 6) “Στέγη Ἀγάπης” Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Κάτω Ἀχαΐας. 7) 42 Ἐνοριακαί «Τράπεζες Τροφίμων».
  • Κελάρι τῆς ἀγάπης, καλύπτει ἀνάγκες πτωχῶν ἀδελφῶν εἰς τρόφιμα, ἔνδυσιν κ.α. Ὑπεύθυνοι: Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Σταματόπουλος, ὁ Πρωτ. π. Παναγιώτης Θωμᾶς, ὁ π. Νικόλαος Δαραμούσκας, ὁ Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Δαραμούσκας καί ὁ Διάκονος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
  • Παιδικός Σταθμός τῆς Ἱ. Μ. Πατρῶν εἰς τήν θέσιν «Πολιτέϊκα» Ἐγλυκάδος Πατρῶν. Ὑπεύθυνος: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Ἀθανασόπουλος, τηλ. 2610-220.383 & 2610-320.602 .
  • Ἵδρυμα φιλοξενίας ἀσθενῶν καί τῶν συνοδῶν των «Ἰάκωβος & Ἀλίκη Βασιλάκη» εἰς Ἅγιον Βασίλειον Ρίου. Ὑπεύθυνος: Πρεσβ. Νικόλαος Δαραμούσκας.
  • “Ταμεῖον Ἀλληλεγγύης» Κληρικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως, γιά τίς ἔκτακτες ἀνάγκες τῶν Ἱερέων, ἐνισχυόμενον οἰκονομικῶς ὑπό τῶν ἰδίων τῶν Κληρικῶν.
  • Μέριμνα Προσφύγων – Σίτισις: Ἡ Ἱερά Μητρόπολη φροντίζει καθημερινῶς γιά τήν σίτισιν μεγάλου ἀριθμοῦ οἰκονομικῶν μεταναστῶν. Ἐπίσης καλύπτει τήν ἰατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν, ὅταν χρειασθεῖ.
  • Ὑλική βοήθεια: Διάφορα εἴδη πρώτης ἀνάγκης.
  • Δωρεάν ἰατροφαρμακευτική βοήθεια.

   

  Δ’΄.Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον Πατρῶν:

  Ἱδρύθη τό 1976 ὡς Μέσον Ἐκκλησ. Φροντιστήριον, συμφώνως τό ὑπ’ ἀριθ. 178/76 Π.Δ. Τό 1979 προήχθη εἰς Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον καί σήμερον λειτουργεῖ ὡς Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον. Στεγάζεται σέ σύγχρονο κτίριο, τό ὁποῖο κατεσκευάσθη δαπάναις τῆς Ἱ. Μ. Πατρῶν, σέ οἰκόπεδο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στήν περιοχή «Παραλία» Πατρῶν. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατρῶν – Πύργου 85, Τ.Κ. 26333 Πάτρα. Τηλ. 2610-225.542. & Fax 2610-278.269. Διευθυντής: ὁ κ. Βασίλειος Μπούτσικας. Παρά τῷ Ἐκκλησιαστικῷ Λυκείῳ λειτουργεῖ Ἐκκλησιαστική Ἑστία φιλοξενίας Μαθητῶν. Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Γερβάσιος Παρακεντές.

  Ε’. Ὀρθόδοξοι Χριστιανικοί Σύλλογοι

  1) Χριστιανική Ἑστία, τηλ.2610-325781 & 2610-346352, 2) Χριστιανική Στέγη, τηλ. & Fax 2610-279807, 3) Σύλλογος Ἐξωτ. Ἱεραποστολῆς «ὁ Πρωτόκλητος», τηλ.2610-329.737, 4) Στρατός Ὀρθοδοξίας, τηλ. 2610-220018, 5) Ἀναπλαστική Σχολή, τηλ.2610-325.244 & 2610-625.300, 6) Πνευματικό Ἐργαστῆρι «Γεσθημανῆ», 7) Κατηχητικός Ὅμιλος «Ἁγία Μακρῖνα», 8) Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, 9) Φίλοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους «Ἡ Πλατυτέρα», 10) Ἑλληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων «Διψῶ», τηλ.2610-340.480 & fax 2610-346.687, 11) Ἀθλητικός Ὅμιλος «Γαλήνη», 12) Ἕνωσις Γονέων «Χριστιανική Ἀγωγή», 13) Σύλλογος Ὀρθοδ. Ἱεραποστολικῆς Δράσης «Μ. Βασίλειος», τηλ. 2610-220.017, 14) Σωματεῖο «Καλός Σαμαρείτης», τηλ.2610-276.598, 15) Τοπικό Παράρτημα Πανελ. Ἑνώσεως Θεολόγων, 16) Σύλλογος Ἱεροψαλτῶν Πατρῶν καί περιχώρων «Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός», 17) Σύλλογος Προστασίας ἀγεννήτου παιδιοῦ, Νεοφύτου 14 Πάτρα, τηλ. 2610-225675 &  6972-234926, 18) Ὀρθόδοξος Σύλλογος «Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός», 19) Εὐγηρεῖον «Ἁγία Σκέπη» τηλ. 2610-271725.

  Στ΄. Περιοδικά-Ἔντυπα:

  • “Μαθητεία” (Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου – Ἑλένης Ἀγυιᾶς) τηλ.2610-428.513 καί 6945-292.565.
  • «Ἐνοριακός Παλμός» (Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Κρήνης Μεσσάτιδος), τηλ. & φάξ: 2610-526.750.
  • «Ἀποστολικός Λόγος». (Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Πατρῶν), τηλ.2610-321.129.
  • «Ἐνοριακός Παλμός» (Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὀβρυᾶς), τηλ. & φάξ: 2610-522.104
  • “Ἔρεισμα” (Ἱ. Μ. Χρυσοποδαριτίσσης) τηλ. 26940-91381.
  • «Φῶς ἐθνῶν» (Συλλόγου Ἐξωτ. Ἱεραποστολῆς «ὁ Πρωτόκλητος»), τηλ.2610-329.737.
  • «Διψῶ» (Ἑλληνορθόδοξης Κοινωνίας Προσώπων «Διψῶ»), τηλ.2610-340.480 & fax 2610-346.687.

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΑΜΟ

  1. Βεβαίωση ἀγαμίας τοῦ μελλονύμφου ἀπό τήν ἐνορία του,
  2. Δημοσίευση προαναγγελίας γάμου σέ καθημερινή τοπική ἐφημερίδα. Ἡ ἐφημερίδα προσκομίζεται μαζί μέ τά ἄλλα δικαιολογητικά.
  3. Ἕνα (1) παράβολο χαρτοσήμου 15 εὐρώ ἀπό τό Δημόσιο Ταμεῖο (Δ.Ο.Υ.).
  4. Αἴτηση τοῦ ἐφημερίου τῆς ἐνορίας τῆς μελλονύμφου πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη γιά τήν ἔκδοση ἄδειας Γάμου (ἑνωτικόν)
  5. Κληρικόσημον (δίδεται ἀπό τό Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).
  6. Πρᾶξις προσδιορισμοῦ ἐπιθέτου τέκνων. (δίδεται ἀπό τήν ἐνορία τῆς νύμφης).

  ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

  Δέν τελοῦνται Γάμοι:

  • Τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή. (Κυριακή τῆς Τυρινῆς ἕως τέλους).
  • Ἀπό 18 ἕως 24 Δεκεμβρίου.
  • Ἀπό 1 ἕως καί 15 Αὐγούστου. Ἐπίσης τήν 29ην Αὐγούστου.
  • Τίς ἡμέρες Τετάρτην καί Παρασκευήν πλήν τῆς Ἑβδομάδος τῆς Διακαινησίμου καί τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.
  • Τίς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, τοῦ Πάσχα, τῆς Πεντηκοστῆς, τῶν Θεοφανείων καί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ δέν τελοῦνται Γάμοι, λόγῳ τοῦ ὅτι τά ἑορταζόμενα τίς ἡμέρες αὐτές ἀπό τήν Ἐκκλησία γεγονότα ἔχουν ἀποκλειστική προτεραιότητα στή ζωή τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν.
  • Δέν τελοῦνται Γάμοι ἐκτός τῶν Ἱερῶν Ναῶν (ὑπαιθρίως) καί σέ ἰδιωτικά παρεκκλήσια.
  • Γάμος μεταξύ Ὀρθοδόξων καί ἀλλοθρήσκων (Ἑβραίων, Μουσουλμάνων, Βουδιστῶν κ.λ.π.) δέν ἱερολογεῖται ἐκτός ἄν τό ἀλλόθρησκον μέλος δεχθεῖ νά βαπτισθῆ καί νά γίνη Ὀρθόδοξος.
  • Ἐπίσης δέν ἱερουργεῖται Γάμος μέ ἑτεροδόξους, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν βαπτισθῆ στό Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος.