Καλῶς ἤλθατε στήν ἠλεκτρονική σελίδα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

10Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Β΄ ΜΕΡΟΣ 7-12-2008

10η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Β' ΜΕΡΟΣ 7/12/2008

...
Περισσότερα →

10Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Α΄ΜΕΡΟΣ 7-12-2008

10η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Α΄ΜΕΡΟΣ 7/12/2008

...
Περισσότερα →
12