Καλῶς ἤλθατε στήν ἠλεκτρονική σελίδα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΤΟΠΟΙ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ‘

ΠΡΟΣΩΠΑ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΙ ΤΟΠΟΙ
Επιμέλεια, παρουσίαση Αρχιμανδρίτης π. Αμβρόσιος Γκουρβέλος

Περισσότερα →