Καλῶς ἤλθατε στήν ἠλεκτρονική σελίδα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

15ος ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ Ι.Μ.ΠΑΤΡΩΝ

15ος Χρόνος Λειτουργίας της Σχολής Βυζαντινής Αγιογραφίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών
Περισσότερα →