ΑΝΑ-ΓΝΩΣΗ ΛΟΓΟΥ ΑΝΘΗΡΟΥ

(Μελέτη καί ἀπάνθισμα ἱερατικῆς ποίησης)

[Ἀνάτυπο ἀπό τό περ. Τετράμηνα, τ. 59-61/Ἄμφισσα, Χειμώνας '97-'98]

Δόκιμος ποιητής καί ἐκλεκτός δοκιμιογράφος, ἄξιος ἐκπρόσωπος τῆς ζακυνθινῆς ἐκκλησίας καί λογοτεχνίας, ὁ π. Π. Καποδίστριας μᾶς προσφέρει μέ τή νέα του αὐτή ἐργασία μιά πρωτότυπη καί ἀποκαλυπτική γραφή γνωριμίας μέ τόν χῶρο καί τόν "κόσμο" τῆς ἐκκλησιαστικῆς-ἱερατικῆς ποίησης, πού παρά τίς δυσκολίες ἤ τούς ὅποιους περιορισμούς ἀνθεῖ διαχρονικά καί παράγει πάντα "καρπούς" πίστης, καθαρότητας νοῦ καί εὐφορίας ψυχῆς (χωρίς τή μορφή θεολογικοῦ ἤ σωτηριολογικοῦ κηρύγματος). Μεστός καί πυκνός ὁ λόγος τοῦ συγγραφέα ἀναδείχνει τά ἐσώτερα, ἀντιμάχεται τήν ἐπιφάνεια ἤ τή ρηχότητα, ἰχνογραφεῖ τά μυστικά τῆς ὕπαρξης καί τῆς ὑπέρβασής της, μελετᾶ σέ βάθος τή "φύση" καί τή "δωρεά" τοῦ κληρικοῦ - ποιητῆ, συνθέτει μ' εὔστοχες ἀναγωγές, "ἀνα-γνώσεις" καί ἐπιλογές τή δοκιμιακή του "μαρτυρία" καί μᾶς γνωρίζει "φωνές" οὐσίας καί αἴσθησης ποιητικῆς, πού συνηχοῦν ἁρμονικά, λίγο-πολύ, στήν ἐπικράτεια τῆς Σιωπῆς ἤ μές στήν ἄμετρη σύγχυση σφυγμῶν καί ἤχων.

Ἔτσι, μέ προτεραιότητα στόν ποιητή καί ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, μύστη Λόγου ὑπερκοσμικοῦ, συμβαδίζει μέ τούς ἄλλους σύγχρονους κληρικούς ὁμότεχνούς του (ἐννιά, μαζί μέ τόν ἴδιο), ὅσους στάθηκε δυνατό νά συναντήσει στήν περιδιάβασή του, παρέχοντάς μας στοιχεῖα βιοεργογραφικά γιά τόν καθένα καί τό ἐκφραστικό "ἀπάνθισμα" τῆς ἔμπνευσής τους -ἤ τῆς πραγματιστικῆς καί μεταφυσικῆς "χροιᾶς" γραφῆς τῶν: Μητροπ. Πέργης Εὐαγγέλου (Γαλάνη), Ἀρχιμ. Φιλόθεου Γαρίτση, π. Βασ. Θερμοῦ, π. Π. Καποδίστρια, Εuros Βowen (ἀγγλικανοῦ ἱερέα-ποιητῆ), π. Μωυσῆ τοῦ Ἁγιορείτη, Πρωτ. Εὐαγγ. Παχυγιαννάκη, π. Συμεών καί Ἀρχιεπ. Αὐστραλίας Στυλ. Σ. Χαρκιανάκη.

Διονύσης Σέρρας
[Περιοδικό " Ἑπτανησιακά Φύλλα " 19 (1998) 198 ἑξ.]Περιεχόμενα
Επιστροφή