ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
(απάντηση σε αμφισβητίες)

Συγγραφέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΧΟΛΕΒΑΣ
Πολιτικός Επιστήμων

Εκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ, Αθήνα 2000

Πολλές φωνές ακούγονται τον τελευταίο καιρό εναντίον την ιστορικής και πνευματικής συνδέσεως του Ελληνισμού με την Ορθόδοξη Εκκλησία και Παράδοση. Μια μικρή αλλά ισχυρή ομάδα διανοητών, δημοσιογράφων και πολιτικών παραγόντων επιχειρεί να διαστρεβλώσει την Ιστορία, να αμφισβητήσει την διαχρονική εμβέλεια της Ελληνορθοδόξου Παραδόσεως και να θέσει την Εκκλησία στο περιθώριο της κοινωνικής μας ζωής.

Μία προσπάθεια στην αποκατάσταση της αληθείας και στην καλύτερη γνωριμία με την εθνική μας ταυτότητα είναι και το σύντομο δοκίμιο του Πολιτικού Επιστήμονος Κωνσταντίνου Χολέβα με τίτλο: "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ". Αποτελείται από πέντε κείμενα υπό τους εξής τίτλους:

1. Η Εκκλησία και η επιβίωση του Γένους
2. Εκκλησία και Εθνική Ταυτότητα
3. Τρεις μύθοι για την Παγκοσμιοποίηση
4. Απαράδεκτες διαστρεβλώσεις
5. Είναι άραγε ξεπερασμένες έννοιες το Έθνος και η Πατρίδα;

Το σύντομο αυτό πόνημα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων απαντήσεις σε αμφισβητίες σχετικά με το ρόλο της Εκκλησίας μας στην πορεία του Ελληνισμού καθώς και στοιχεία για την ύπαρξη του Κρυφού Σχολειού και επιβεβαιώνει με τεκμήρια την διαπίστωση του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη ότι: "όποιος μιλά για Ελληνισμό ερήμην της Ορθοδοξίας ασχημονεί!"Περιεχόμενα
Επιστροφή