ΛΕΥΚΑΔΑ: ερευνώντας

ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Υπό τον τίτλο «ΛΕΥΚΑΔΑ: Ερευνώντας» εκδόθηκε και εκυκλοφόρησε από τις ΑΧΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ το νέο βιβλίο της κ. Χαράς Παπαδάτου - Γιαννοπούλου, μια εντυπωσιακή σε εμφάνιση, εκτύπωση και περιεχόμενο εργασία, με την οποία και με τα μάτια της Αρχιτέκτονος ερευνώνται διαχρονικώς τα αφορώντα την ιδιαίτερη πατρίδα της συγγραφέως θέματα, κατά τρόπο πρωτότυπο, επιστημονικό και πλήρη.

Στα πέντε κεφάλαια του βιβλίου δίδεται το χωροταξικό στίγμα του νησιού, η πολεοδομική συγκρότηση της πρωτεύουσας του, δηλ. της πόλεως Λευκάδος, η προέλευση της κατασκευής των κτηρίων της, η μορφολογία και τυπολογία των κτηρίων αυτών με τις κατασκευαστικές ιδιομορφίες τους και τέλος η ένταξη των έργων του ανθρώπου στο περιβάλλον της νήσου, αυτό το εντυπωσιακό και θελκτικό περιβάλλον, που επέδρασε καταλυτικά στην ύπαρξη της πόλεως και της νήσου.

Η πρωτοτυπία της εκδόσεως έγκειται στο ότι, από ιστορικής μεν απόψεως προσφέρεται μια νέα, καταλυτική, απόδειξη της θεωρίας του Γερμανού Αρχαιολόγου Νταίρπφελδ περί της Λευκάδος ως ομηρικής Ιθάκης, από πολεοδομικής δε, αναλύεται η κατασκευαστική ιδιοφυϊα των οικιστών ως ευθεία συνέχεια των τεχνικών μεθόδων και επιτευγμάτων της ελληνικής παραδόσεως και όχι (όπως αβασανίστως λέγεται και υπό πολλών πιστεύεται) ως προϊόν επιδράσεως των ποικιλωνύμων κατακτητών.

Το συναρπαστικό βιβλίο συμπληρώνεται με ένα εύρημα: ένα «σεισμολόγιο», δηλ. ένα ιστορικό των σεισμών της νήσου, γραμμένο δια χειρός ιερέων ή μοναχών κατά τρόπο που, πέραν των πολυτίμων πληροφοριών, να αποκομίζει ο αναγνώστης γλαφυρή εικόνα της γλώσσης των αφηγητών, σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις της πολυστένακτης γλώσσης μας.

(Αχαϊκές Εκδόσεις. Πάτρα 1999)


ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
(1829-1989)

ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τα πρώτα βήματα της αναγεννημένης Ελλάδας, σφραγίζονται από ένα πρωτοποριακό και εκτεταμένο, για την εποχή τους, πολεοδομικό πρόγραμμα, ύστερα από εντολή του πρώτου κυβερνήτου της Ελλάδος, Ιωάννου Καποδίστρια.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού καταρτίσθηκε και το πολεοδομικό σχέδιο των Πατρών από έναν ένθερμο εραστή του ελληνικού ιδεώδους, το νεαρό Σταμάτη Βούλγαρη. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο σχέδιο της πόλεως από την αρχαιότητα μέχρι και το 1829. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του σχεδίου Βούλγαρη και θεωρητική ανάλυση της πολεοδομικής δομής του. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει την εξέλιξή του μέχρι και το 1989, ημερομηνία εκδόσεως του βιβλίου.

Αχαϊκές εκδόσεις, Πάτρα 1991Περιεχόμενα
Επιστροφή