ΣΥΜΜΙΚΤΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΛΑΤΑ

πρωτοπρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ανάτυπο από τα "ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ"
τόμος Κ', 3

Τα περί τον Αρχιεπίσκοπο Ζακύνθου Διονύσιο Λάτα Σύμμικτα της εργασίας αυτής είναι κυριολεκτικά αυτό ακριβώς που δηλώνουν καί τίποτε περισσότερο: Συλλογή νέων λανθανόντων στοιχείων, εράνισμα και σύρραμμα σημαντικών ή και δευτερευουσών πληροφοριών, διάσωση παραθεωρημένων ίσως ψηφίδων, ικανών πάντως να συνθέσουν σιγά-σιγά την κορυφαία προσωπικότητα του μακαριστού Ζακυνθίου Ιεράρχου, ή έστω να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αρτίωσης της φυσιογνωμίας του.

Στις σελίδες που ακολουθούν δημοσιεύουμε: Α) Άγνωστο μέχρι τώρα νεανικό χειρόγραφό του, χαρακτηριστικό της μαθητείας του στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων και Β) Ολόκληρο τον ανέκδοτο Κώδικα Χειροτονιών, που τηρήθηκε στην Αρχιεπισκοπή Ζακύνθου επί της αρχιερατείας του, όπου, εκτός από τις επίσημες Πράξεις του ως προεστώτος της τοπικής Εκκλησίας, προτάσσονται κάποια πολύτιμα έγγραφα, τα οποία τον αφορούν ως προς την εκκλησιαστική διαδρομή και διακονία του, διαφωτίζοντας ασφαλώς τις ιστορικές περί Λάτα μελέτες.

Ευελπιστούμε, ότι περαιτέρω έρευνες θ' αποδώσουν νεώτερους, περισσότερο εύχυμους, καρπούς.

[Παράβαλε τα της ομιλίας του π. Π. Καποδίστρια για τον Διονύσιο Λάτα στη "Διακίδειο Σχολή Λαού" των Πατρών, εδώ: http://www.i-m-patron.gr/news1/kapodistrias.html]Περιεχόμενα
Επιστροφή