ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΧΙΛΙΑΣΜΟΥ

πρεσβ. Παναγιώτου Ρόδη

Α. Το μικρό αυτό βιβλίο που αφορά σε μερικά προσωπεία του χιλιασμού (ή της εταιρίας "Σκοπιά"), δεν αποσκοπεί να καταδείξει τις δογματικές διαφορές ή μάλλον την πλήρη διαστρέβλωση της Ευαγγελικής πίστεως της Εκκλησίας, εκ μέρους των "μαρτύρων του Ιεχωβά", αλλά αποβλέπει στην επιλεκτική παρουσίαση των προσωπείων που υποδύεται καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας η εταιρία προκειμένου να εδραιωθεί η ίδια και να αγρεύσει οπαδούς ή να εξυπηρετήσει (διασώσει) τα οικονομικά της συμφέροντα.

Για τους περισσότερους χριστιανούς το θρησκευτικό και κοινωνικο-οικονομικό σύστημα της "Σκοπιάς" είναι γνωστό. Για τους ανθρώπους, όμως που κινούνται έξω από την Εκκλησία και τα θρησκευτικά τους ενδιαφέροντα είναι υποτυπώδη, η "Σκοπιά" είναι μια θρησκευτική αίρεση όπως τόσες άλλες που γνώρισε η ιστορία. Αγνοούν πλήρως πόσο η εταιρία αυτή αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για τον άνθρωπο, που τον μεταβάλλει σε άβουλο και εξαρτώμενο ον, καθώς και για την κοινωνία, αφού δαιμονοποιεί ό,τι κινείται και υπάρχει πέρα κι έξω από αυτήν.

Β. Στην παράγραφο 1 παρουσιάζεται ο ιδρυτής της Κ. Ρώσσελ και ο διάδοχός του Ι. Ρόδεφορδ και οι κοινωνικο-θρησκευτικές ρίζες της "Σκοπιάς", καθώς αυτή είναι γέννημα του πολυδιασπασμένου προτεσταντισμού κι όχι εκ Θεού αποκάλυψη, όπως η ίδια διατείνεται.

Στην παράγραφο 2 παρουσιάζεται η συνεργασία της "Σκοπιάς" με ό,τι η ίδια δαιμονοποιεί και απορρίπτει, προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της όπως π.χ. Σιωνισμό, μασσονισμό, πολιτική εξουσία (Αμερικανικό πεντάγωνο - Ναζιστική Γερμανία), καθώς και με άλλες θρησκείες (Ινδουϊσμό - Μωαμεθανισμό).

Στην παράγραφο 2.1 και 2.2 καταγράφεται η ανοίκεια συμπεριφορά της "Σκοπιάς" προς δύο πρώην μέλη της με ενεργό παρουσία και σημαντική δράση. Η "Σκοπιά" κινητοποιεί ολόκληρο μηχανισμό τρομοκρατίας κατά των δύο πρώην μελών της και συνιστά στους οπαδούς της να κόψουν κάθε δεσμό μ' αυτούς, ενώ φθάνει και στο σημείο να απελάσει τα πρώην στελέχη της.

Η εταιρία "Σκοπιά" δεν είναι μόνο μια θρησκευτική αίρεση (ίσως και χειρότερη μέχρι τώρα), αλλά ένας οικονομικός γίγαντας με χιλιάδες μέλη - άβουλα όντα, και χαρακτηρίζεται για τον ολοκληρωτισμό της και την έλλειψη σεβασμού προς το ανθρώπινο πρόσωπο. Εκτός από τους ιθύνοντες (οι οποίοι είναι λιγοστοί), τα μέλη ζουν κάτω από ένα πέπλο φόβου και θρησκευτικής τρομοκρατίας.Περιεχόμενα
Επιστροφή