Αριθ. Πρωτ. 458

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Προς Τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια και τα Φιλόπτωχα Ταμεία των Ιερών Ναών

της καθ' ημάς Ι. Μητροπόλεως

 

Δια του παρόντος προτρεπόμεθα υμάς, όπως εν τω μέτρω των δυνατοτήτων σας, συνδράμητε τους απόρους κρατουμένους εις την κλειστήν φυλακήν Πατρών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν έλλειψιν ιεδών ενδύσεως, υποδύσεως και ατομικής καθαριότητος [ ξυριστικά είδη, σαμπουάν, κ.λ.π.], ως και άλλων ειδών, όπως τηλεκάρτες κ.λ.π.

Αι αρμόδιαι Υπηρεσίες της φυλακής είναι εις θέσιν να παραλαμβάνουν από τους Ιερούς Ναούς ό,τι θα συγκεντρώσουν ούτοι προς το σκοπόν αυτόν.

Περισσοτέρας πληροφορίας δύνασθε να λάβετε από την Καν Ελένην Τερέζη, τηλ. 2610647413.

Με πατρικές ευχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ο ΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
 

 


Περιεχόμενα
Επιστροφή