Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

 

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρών

 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ

Χριστός Ἀνέστη!

 

            Ἱερά Μητρόπολις Πατρών ἐπιθυμώντας κατά τό δυνατόν νά ἀνταποκριθῆ στίς ἀνάγκες γιά αἷμα ἀσθενῶν συνανθρώπων μας, διοργανώνει ἐθελοντική αἱμοληψία σέ συνεργασία μέ  τά Κέντρα Αἱμοδοσίας τοῦ Περιφερειακοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Πατρών «Ἅγιος Ἀνδρέας» ἀπό 24 ἕως καί 27 Ἀπριλίου 2007 στήν Πλατεία Γεωργίου καί τίς ὦρες ἀπό 9:00 ἕως τήν 1:00 τό πρωΐ καί ἀπό τίς 5:30 ἕως 8:30 μ.μ τό ἀπόγευμα.

            Παρακαλοῦμε ὅλους σας νά συμμετάσχετε στήν θεάρεστη αὐτή προσπάθεια.

 

 

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 

 

 

+ Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν    Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

 

 

 

 

 


Δ/νσις:  Βότση 34, Τ.Θ. 3155, Τ.Κ. 26221, Πάτραι

Τηλ.:  2610.320.602 -  fax:2610.279.533

 

 


Περιεχόμενα
Επιστροφή