ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

Ἀριθ. Πρωτ.: 579

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42α

 

Πρός τον ευσεβή Λαόν της καθ ημάς Ι.Μητροπόλεως

 

           Αγαπητοί εν Κυρίω Αδελφοί ,

Είναι γνωστόν ότι εις την περιοχήν της Μέσης Ανατολής διεξάγονται δυστυχώς μάχαι και πολλοί συνάνθρωποί μας ευρίσκονται είς τραγικήν κατάστασιν και έχουν ανάγκην της συμπαραστάσεως όλων μας.

Δια τούτο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απεφάσισεν όπως περιαχθή δίσκος κατά την σημερινήν Κυριακήν 30 Ιουλίου εις όλους τους Ιερούς Ναούς της Εκκλησίας της Ελλάδος δια την οικονομικήν βοήθειαν και συμπαράστασιν των πληγέντων συναθρώπων μας.

Όθεν παρακαλούμεν υμάς θερμώς όπως συμβάλητε το δυνατόν γεναιότερον εις την προσπάθειαν της Εκκλησίας δια την ανακούφισιν του πόνου των δοκιμαζομένων αδελφών ρίπτοντες τον ανάλογον οβολόν σας εις τον περιαχθησόμενον δίσκον.

Επίσης παρακαλούμεν και δια την συγκέντρωσιν ανθρωπιστικού υλικού καταλλήλου διά την παρούσαν περίστασιν ήτοι: 1) εμφιαλωμένον νερό, γάλα μακράς διαρκείας, παιδικάς τροφάς, κονσέρβας (πλήν χοιρινού κρέατος), ρύζι , ζάχαρη και δημητριακά. 2) Φαρμακευτικόν υλικόν: αντιβιοτικά, αντιπυρετικά,
αναλγητικά, φάρμακα δια καρδιακάς παθήσεις, δια διαβήτην, δια υπέρτασιν, δια δερματικάς παθήσεις και χειρουργικά γάντια 3) Αντλίας νερού και γεννητρίας ηλεκτρικού ρεύματος.

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν χρήματα, δύνανται να τα καταθέσουν είς τον υπ'αρ. 0026 0053 760 200 156646 ειδικόν λογαριασμόν της Τραπέζης EUROBANK, καθώς και εις τον υπ'αρ. 5054 018 129 257 ειδικόν λογαριασμόν της Τραπέζης Πειραιώς παρέχοντες λεπτομερή στοιχεία διά την έκδοσιν και της σχετικής αποδείξεως.

Η συγκέντρωσις των ώς άνω ειδών θα γίνη εις τους Ιερούς Ναούς Αγίας Σοφίας, Αγίου Νεκταρίου και Αγίας Βαρβάρας Πατρών και εν συνεχεία θα προωθηθούν προς τους εμπεριστάτους συνανθρώπους μας.

 

 

 

       Μετά της εν Κυρίω αγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Σεπτή Εντολή Αυτού

Ο Πρωτοσύγκελλος

 

Αρχιμανδρίτης Συμεών Χατζής  

 

 

 


Περιεχόμενα
Επιστροφή