81η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ για τους ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ


   

 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Ἐν Πάτραις τῇ 11ῃ Ἰουνίου 2008

Ἀριθ. Πρωτ.: 438

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  81η

 

Πρός

τόν Εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

 

Πολλές εἶναι οἱ πληγές τίς ὁποῖες ἄφησε πίσω του ὁ φοβερός σεισμός τῆς Κυριακῆς 8ης Ἰουνίου 2008. Σπίτια κατέρρευσαν, ἄλλα ἐκρίθησαν ἀκατάλληλα, οἱ περισσότεροι Ἱεροί Ναοί τῆς Δυτικῆς Ἀχαΐας ἐκρίθησαν ἐπικίνδυνοι ἤ κατεδαφιστέοι καί ἄλλοι κατέρρευσαν. Ἄνθρωποι ἔχασαν τήν περιουσία τους καί βρέθηκαν κυριολεκτικά στόν δρόμο.

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἡ Ἐκκλησία βρέθηκε κοντά στούς σεισμοπαθεῖς ἀδελφούς μας καί τούς στήριξε ἠθικά καί ὑλικά καί συνεχίζει νά προσφέρη τή βοήθειά της μέ τήν παρουσία τοῦ ἴδίου τοῦ Μητροπολίτου καί τῶν Ἱερέων μας, βοηθουμένων ὑπό εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

Ἐπίσης ὑπάρχει ἄμεση συνεργασία μέ τίς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ὅποιων ἀναγκῶν.

Προκειμένου ὅμως, νά ἁπαλύνομε ἔτι περαιτέρω τόν πόνο καί τίς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι ὑπέστησαν μεγάλες ζημιές ἀπό τό σεισμό, ἐθεωρήσαμε ἀπαραίτητο, νά περιαχθῆ σήμερα σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῶν Πατρῶν καί τῶν περιοχῶν πού δέν ἐπλήγησαν ἀπό τό σεισμό, δίσκος, ὥστε τό ποσό πού θά συγκεντρωθῆ, νά δοθῆ στούς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας.

Παρακαλῶ, λοιπόν, ὅλους σας νά συμβάλετε, κατά τά μέτρα τῶν δυνατοτήτων σας στήν προσπάθεια αὐτή.

 

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 

 

 

 + Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν    Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Σημ.: 1. Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθῆ κατά τήν Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, 15/6/2008

2. Τό συγκεντρωθησόμενο ποσό, νά κατατεθῆ στό Λογιστήριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τό ταχύτερο δυνατόν.

 

 

 


Περιεχόμενα
Επιστροφή