Εν Πάτραις τη 3η Οκτωβρίου 2000

Αριθ. Πρωτ. 522

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Προς
Τους Ευλαβείς Γονείς και Κηδεμόνας
της καθ' ημάς Ι. Μητροπόλεως

"Άφετε τα παιδία και μη κωλύετε αυτά ελθείν προς με, των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών" (Ματθ. 19,14)

Με αυτούς τους λόγους ο Χριστός καλεί τα παιδιά με την άδολη σκέψη και καθαρή καρδιά να τον πλησιάσουν και να τον γνωρίσουν.

Σε αυτούς τους λόγους του Χριστού βασιζόμενη η Εκκλησία καλεί κάθε χρόνο, με την έναρξη των μαθημάτων των κατηχητικών σχολείων, τα νέα μέλη της, τα παιδιά, να έλθουν και να γνωρίσουν μέσα από τη ζωή, την διδασκαλία και την προσευχή της, τον Χριστό. Και αυτό γιατί η Εκκλησία είναι το Σώμα του Χριστού, ο Χριστός παρατεινόμενος εις τους αιώνας.

Η έναρξη των κατηχητικών σχολείων έχει συνδεθή υπό της Εκκλησίας με την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής της παραβολής του Σπορέως. (Λουκ. 8, 5-15). Οι παιδικές ψυχές είναι η καλή και αγαθή γη, που μπορούν να δεχθούν τον Χριστό και να αποδώσουν πλούσιο πνευματικό καρπό.

Στην Εκκλησία τα παιδιά μαθαίνουν να διακρίνουν τα δευτερεύοντα από τα ουσιώδη της ζωής. Ο Χριστός στο Ευαγγέλιό του μας λέγει να ζητάμε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα άλλα τα αναγκαία θα μας δοθούν. Έτσι ο άνθρωπος γνωρίζει ότι καλείται να ζήσει αιώνια στη βασιλεία του Θεού. Δηλαδή η αξία του ανθρώπου είναι ανεκτίμητη.

Σήμερα πολλοί παράγοντες εκτός της εκκλησίας προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως τα νέα παιδιά πως ο άνθρωπος δεν έχει καμμία προοπτική αιωνιότητος και έτσι εύκολα οι νέοι χειραγωγούνται σε όχι καλό δρόμο.

Γι' αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη τα παιδιά μας να γνωρίσουν το Χριστό και να συνδεθούν μαζί Του. Έτσι θα αποκτήσουν αληθινό νόημα στη ζωή τους, βεβαιότητα και πίστη, αλλά και ελπίδα. Δυνάμεις με τις οποίες θα αγωνισθούν κατά του πολυμόρφου κακού και θα βγουν νικητές, αφού θα είναι μαζί με τον αρχηγό της ζωής και του θανάτου, τον Χριστό.

Τα Κατηχητικά Σχολεία της Εκκλησίας μας είναι καλός παιδαγωγός εις Χριστόν.

Αγαπητοί γονείς,
Οδηγήστε τα παιδιά σας κοντά στο Χριστό, στην Εκκλησία Του, και στα Κατηχητικά μας Σχολεία, για να στερεωθούν στην πίστη και να νικούν τους ποικίλους πειρασμούς που οι σύγχρονες σειρήνες προβάλουν στην νεολαίαν.

Ο Χριστός δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να προδώσει τα Χριστιανικά νιάτα.

"Άφετε τα παιδία και μη κωλύετε αυτά ελθείν προς με, των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών"

Με πατρικές ευχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ο ΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
 

 


Περιεχόμενα
Επιστροφή