ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Κατ' αυτάς τας ημέρας όλοι παριστάμεθα μάρτυρες των αεροπορικών επιθέσεων των δυνάμεων του ΝΑΤΟ εναντίον του ηρωϊκού Ορθοδόξου λαού της γείτονος Γιουγκοσλαβίας, με οδυνηράς συνεπείας εκ των βομβαρδισμών, ήτοι απώλειαν ανθρωπίνων ζωών και καταστροφήν πολυτίμων θησαυρών της ιστορικής και ορθοδόξου χριστιανικής παραδόσεως των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου, αλλά και της οικονομικής υποδομής ολοκλήρου της Γιουγκοσλαβίας.

Η οδύνη ημών γίνεται μεγαλυτέρα, διότι τα λυπηρά ταύτα γεγονότα διαδραματίζονται κατά την ιεράν αυτήν περίοδον, κατά την οποίαν οι Χριστιανοί ευρίσκονται εις περισυλλογήν, νηστείαν και προσευχήν, προετοιμαζόμενοι να εορτάσουν το σωτήριον Πάθος και την Ζωηφόρον Ανάστασιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Οι ομόδοξοι αδελφοί μας εν Χριστώ Σέρβοι, παραδοθέντες και προδοθέντες υπό των συγχρόνων Ποντίων Πιλάτων και των Φαρισαίων και Υποκριτών, των ισχυρών της Γης, καλούνται να σηκώσουν τον βαρύν Σταυρόν του πολέμου, μεθ' όλων των θλιβερών αποτελεσμάτων του, και να βαδίσουν τον ανηφορικόν και επώδυνον δρόμον του Γολγοθά, συσταυρούμενοι μετά του Κυρίου, και ελπίζοντες να συναναστηθούν μετ' Αυτού.

Ημείς όμως, ως σύγχρονοι Σίμωνες Κυρηναίοι, οφείλομεν να εκδηλώσωμεν την αγάπην μας, και συμπάσχοντες μετά των ορθοδόξων αδελφών Σέρβων, να σηκώσωμεν ολίγον τον σταυρόν των, ανακουφίζοντες αυτούς κατά δύναμιν, από το βάρος των οδυνηρών συνεπειών του αδίκου πολέμου.

Όθεν, σήμερον Κυριακήν των Βαΐων, κατόπιν αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα τελέσωμεν ειδικήν Δέησιν υπέρ της Ειρήνης εις την περιοχήν των Βαλκανίων, και υπέρ της παρά του Κυρίου παραμυθίας όλων των εμπεριστάτων αδελφών ημών της γείτονος Γιουγκοσλαβίας, και εν συνεχεία θα περιαχθή δίσκος, εκ του προιόντος του οποίου θα αγορασθούν κυρίως φάρμακα δια τούς πληγέντας αδελφούς ημών της εμπεριστάτου γειτονικής χώρας, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος.

Ωσαύτως θα διοργανωθή, μερίμνη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου εκάστης Ενορίας, συλλογή ανθρωπιστικής βοηθείας εις τρόφιμα (γάλα, όσπρια, ζυμαρικά, ζάχαρη, αλεύρι, λάδι, κονσέρβες) εις συσκευασίας μικρών ποσοτήτων προς διευκόλυνσιν δημιουργίας μικρών ατομικών ή οικογενειακών δεμάτων.

Επί δε τη αρχομένη Μεγάλη Εβδομάδι εύχομαι πατρικώς εκ βάθους καρδίας όπως ο Κύριος αξιώση ημάς να συμπορευθώμεν μετ' Αυτού επί το Πάθος, και να «συνεορτάσωμεν ταις φιλεόρτοις τάξεσι Πάσχα Θεού το σωτήριον».

Διάπυρος Ευχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ


ΔΕΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΟΥ
ΣΕΡΒΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΩΝ


Περιεχόμενα
Επιστροφή