Εν Πάτραις τη 17η Ιανουαρίου 2001

Αριθ. Πρωτ. 16

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Προς
Τους ευσεβείς Χριστιανούς της καθ' ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Το Νοσοκομείο της πόλεως Νις που με πενιχρά μέσα καλύπτει τις ανάγκες όλων των κατοίκων της νότιας Σερβίας είχε πληγεί κατά τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς του 1999.

Είναι εις όλους μας γνωστές οι μεγάλες καταστροφές και τεχνικοοικονομικές ζημίες που υπέστησαν οι ορθόδοξοι Σέρβοι αδελφοί μας εξ αιτίας του τελευταίου πολέμου εις το Κοσυφοπέδιον και των εξοντωτικών βομβαρδισμών του Ν.Α.Τ.Ο.

Εκ των διαφόρων πόλεων περισσότερον επλήγη η πόλις του Νις, εις την Νότιον Σερβίαν, η οποία ευρίσκεται πολύ κοντά εις το Κοσσυφοπέδιον. Με επιστολές τους Δε ο Δήμαρχος της πόλεως και ο Διευθυντής του Κλινικού Κέντρου του Νις, που έχει αναλάβει την περίθαλψη ολοκλήρου της Νοτίου Σερβίας, μας εγνωστοποίησαν την τραγική κατάσταση που επικρατεί στην πόλη τους και μας παρακαλούν να τους αποστείλωμεν επειγόντως ανθρωπιστικήςν βοήθειαν εις τρόφιμα, φάρμακα και υγειονομικόν υλικόν.

Όθεν προτρέπομεν πατρικώς και παρακαλούμεν, όπως και παλαιότερον επιδείξαμεν τα αισθήματα αγάπης και αλληλεγγύης προς τους δοκιμαζομένους Σέρβους ομοδόξους αδελφούς μας, τοιουτοτρόπως και πάλιν να συγκεντρώσωμεν εις εκάστην ενορίαν τρόφιμα (ρύζι, όσπρια, μακαρόνια, ζάχαρη, άλευρα, κονσέρβες γάλακτος και κρέατος) και φάρμακα (ινσουλίνες, δυνατά αντιβιοτικά, κεφαλοσπορίνες, αντικαρκινικά), τα οποία θα αποστείλωμεν εις το Κλινικόν Κέντρον του Νις, διά την ανακούφισιν και θεραπείαν των νοσηλευομένων ασθενών και θυμάτων του τραγικού πολέμου.

Μετ' ευχών
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ο ΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
 

 


Περιεχόμενα
Επιστροφή