Ιερά Μητρόπολις Πατρών


ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου έχει συνεχή ιστορική παρουσία στην πόλη μας τουλάχιστον από το 1329 μ.Χ. Ευρισκόμενος στο κέντρο της πόλης, από τους Βυζαντινούς ακόμη χρόνους, έχει αναδείξει την ενορία μας σε μια από τις σημαντικότερες των Πατρών.

Στο Ναό του Αγίου Νικολάου οι Πατρινοί ορκίστηκαν πίστη στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, το 1430, λίγο πριν στεφτεί τελευταίος Βυζαντινός Αυτοκράτορας.

Στις ιστορικές πηγές μνημονεύεται άλλοτε ως Ιερά Μονή με κελιά και κοιμητήριο, ακόμα και νοσοκομείο, που έφθανε μέχρι τον Ναό των Εισοδίων, και άλλοτε ως ενοριακός ή και Μητροπολιτικός Ναός.

Στη θέση του σημερινού Ναού προϋπήρχε Ναός, ο οποίος καταστράφηκε το 1811 από έκρηξη της πυριτιδαποθήκης του φρουρίου και αναστηλώθηκε το 1818. Σε αυτόν τον Ι. Ναό στις 6-12-1828 οι Πατρινοί εόρτασαν της απελευθέρωσή τους. Ο σημερινός Ναός είναι κτίσμα του 1885. Σημαντικότατες ανακαινίσεις έχουν γίνει το 1917-19 (εικόνες, γύψινος διάκοσμος τέμπλου και οροφής), 1958 (εσωτερικός διάκοσμος) και 1967-69 (αρτιφισιέλ στις εξωτερικές όψεις). Μετά τον σεισμό του 1993 ανακατασκευάστηκε το κωδωνοστάσιο και ενισχύθηκε στατικά ολόκληρος ο ναός και ο γυναικωνίτης. Η διαμόρφωση των εξωτερικών όψεων έγινε από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Παναγιώτη Μαντά.Η φορητή αυτή εικόνα του Αγίου Νικολάου, βρίσκεται στο κεντρικό προσκυνητάριο του Ναού μας, δωρηθείσα το 1913.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Κανόνα πίστεως καί εἰκόνα πραότητος,
ἐγκρατείας διδάσκαλον ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου
ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια. Διά τοῦτο ἐκτήσω
τῇ ταπεινώσει τά ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τά πλούσια.
Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ
τῷ Θεῷ σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.


Ι.Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ο Ι. Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου Πατρών είναι παρεκκλήσιο της ενορίας Αγίου Νικολάου.

Παλαιότερη προφορική παράδοση αναφέρει, ότι κτίσθηκε από κάποια γυναίκα σε εκπλήρωση τάματος προς την Παναγία μας. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για την ιστορία του Ναού. Η παλαιότερη γραπτή αναφορά είναι του 1848, ενώ σε δημοσίευμα του 1878 φέρεται ως παρεκκλήσιο της ενορίας Αγ. Νικολάου Πατρών.

Στη θέση του σημερινού Ναού προϋπήρχε μικρότερος Ναός επί Τουρκοκρατίας, ο οποίος κατεδαφίστηκε το 1982 και στη θέση του ανεγέρθηκε ο σημερινός βυζαντινού ρυθμού Ναός, με μελέτη του αρχιτέκτονα μηχανικού Ιωάννη Βάη. Κατά την ανέγερση του Ι. Ναού, ανασκαφική έρευνα έφερε στο φώς ευρήματα παλαιοχριστιανικής έως ελληνιστικής εποχής.

Στον Ι. Ναό τελείται κάθε Κυριακή, αλλά και σε Δεσποτικές και Θεομητορικές Εορτές, πρωινή Θ. Λειτουργία (5:30 - 8:30), καθώς και Ιερές Ακολουθίες των Χαιρετισμών και της Μ. Εβδομάδας.

Ι.Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
τηλ: 061-274.417


ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το Κέντρο Ενοριακής Διακονίας της Ενορίας μας ανεγέρθηκε σε οικόπεδα κληρονομίας μοναχής Φωτεινής Κρικέτου και δωρεάς Αναστασίας Μακρή, με μελέτη Χρ. Σαντοριναίου, επίβλεψη Αναστ. Παπαδάκη και την τεχνική συνδρομή Χρήστου Κωνσταντινόπουλου, πολιτικών Μηχανικών.

Πρόκειται για τριώροφο κτήριο με δύο υπόγεια, συνολικής επιφανείας 710 μ², το οποίο περιλαμβάνει:

  • Αίθουσα εκδηλώσεων 200 καθισμάτων
  • Εντευκτήριο για νέους και παιδιά
  • Κυλικείο - αναψυκτήριο
  • Αίθουσες κατηχητικού και συγκεντρώσεων
  • Γραφεία και βοηθητικούς χώρους

Στο Πνευματικό μας Κέντρο στεγάζονται, εκτός των ενοριακών δραστηριοτήτων (κατηχητικά Σχολεία, εντευκτήριο, προσφορά καφέ) :

  • Κατηχητικά μαθήματα ενηλίκων αλλοδαπών, που επιθυμούν να βαπτισθούν

Φιλοδοξία μας είναι το Κέντρο Ενοριακής Διακονίας να στεγάζει πνευματικές και πολιτιστικές δραστηριότητες όχι μόνο της Ενορίας μας, αλλά και ευρύτερα, του κέντρου της πόλεώς μας.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Μητροπολίτου Παρθενίου 18 - 262 25 Πάτρα
τηλ: 061-275.022, fax: 061-226.482, e-mail: ked@in.gr

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐπευλογοῦντες τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ κτηρίου καί τῶν ἐπί μέρους ἐγκαταστάσεων τοῦ «Κέντρου Ἐνοριακῆς Διακονίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν» συγχαίρομεν πατρικῶς πάντας τούς συντελεστάς τῆς ἀνεγέρσεως καί ἀποπερατώσεως αὐτοῦ.

Τό ἀνεγερθέν κτίσμα ἔχει τήν ἀπαραίτητον πληρότηταν, πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν πνευματικῶν σκοπῶν διά τούς ὁποίους προορίζεται.

Εὐχόμεθα νά εἶναι ἀρτία καί πλήρης ἡ λειτουργία αὐτοῦ. Καί νά ἀποτελέσῃ πόλον ἔλξεως διά τούς νέου τῆς ἐνορίας, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος καί ἀναδεικνύοντας τούς καλούς ἐργάτας καί συνεργούς.

Καί νά εὐοδωθῇ ἡ πλήρης καί ὁμαλή καί ἀπρόσκοπτος λειτουργικότης αὐτοῦ κατά πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ καί πρός «οἰκοδομήν» τῶν ἐνοριτῶν καί πάντων τῶν ἐπισυναγομένων ἐν αὐτῷ.

Μετά διαπύρων εὐχῶν

† Ο ΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Τέρμα Αγίου Νικολάου 262 25 ΠΑΤΡΑ
τηλ: 261-275.022, fax: 061-226.482, e-mail: ked@in.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ:  

 

Αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος Τσιτσιβός
π.. Σπυρίδων Σταθούλιας,
π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος,Περιεχόμενα
Επιστροφή