ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
"ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ"
ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΛΑΓΓΟΥΡΑ)

ΑΡΘΡΑ:Περιεχόμενα
Επιστροφή