ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
Ο εκ Πατρών διδάσκαλος του Γένους

Του Γεωργίου Θ. Γιαννοπούλου

  

Μελέτη υπό Γεωργίου Θ. Γιαννόπουλου δια της οποίας αναδεικνύεται η λησμονημένη μορφή του διδάσκαλου του Γένους Ν. Καυσοκαλυβίτου.

Εξονυχιστική και κριτική παράθεση των υπαρχόντων στοιχείων περί της ζωής, του έργου και της δράσεως του κορυφαίου λογίου, εν συσχετίσει προς την κατάσταση των Γραμμάτων και τα ιδεολογικά ρεύματα (εκκλησιολογικά και γλωσσικά) κατά τον 18ο αιώνα.

Εξαίρεται, κυρίως, ο ρόλος του Νεοφύτου ως σχολάρχου της Αθωνιάδος Ακαδημίας και της "αυθεντικής" σχολής του Βουκουρεστίου και ως συγγραφέως -εκτός πολλών άλλων- της περιωνύμου Γραμματικής του, ήτοι του υπομνήματος εις το τέταρτον βιβλίον της Γραμματικής του Θεσσαλονικέως λογίου του ΙΕ' αιώνος Θεοδώρου Γαζή, ενός έργου εκπληκτικής σοφίας, εκδοθέντος εις το Βουκουρέστι το έτος 1768.

 


ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ
των Πατρών

Περιοδική έκδοση υπό Γεωργίου Θ. Γιαννόπουλου, με ύλη πολιτική και φιλολογική. Εκδίδεται εν Πάτραις συνεχώς από του Απριλίου 1989, τετρασέλιδος και τετράστηλος ανά σελίδα. Αποσκοπεί στην εξυγίανση και ανύψωση του πολιτικού βίου και προπαντός στην αναστήλωση της αχρειωθείσης ελληνικής γλώσσης ως προϋποθέσεως εθνικής επιβιώσεως.
Ο Γεώργιος Θ. Γιαννόπουλος γεννήθηκε και κατοικεί στην Πάτρα. Εσπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και ήσκησε την δικηγορία στην γενέτειρά του. Από τον Σεπτέμβριο 1974 έως τον Μάρτιο 1982 διετέλεσε νομάρχης Λευκάδος, Λαρίσης και Ημαθίας.

Νομικές μελέτες του εδημοσιεύθησαν παλαιότερα στα νομικά περιοδικά της χώρας. Πολιτκά άρθρα του και κείμενα εδημοσιεύθησαν κατά καιρούς ή εξεδόθησαν ως βιβλίο.

Του ιδίου:

  1. "Από τον Νέστο ως τον Σαγγάριο", Αθήναι (Ευρωεκδοτική) 1988.
  2. "Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης - ο εκ Πατρών διδάσκαλος του γένους", Πάτραι 1992.
  3. "Πολιτική - Φιλολογική", επιθεώρηση εκδιδόμενη από του 1989 περιοδικώς και συνεχώς εν Πάτραις.
  4. "Η εις Άδου κάθοδος", Αθήναι (Ευρωεκδοτική) 1996.Περιεχόμενα
Επιστροφή