ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Αλεξάνδρεια, 23 Νοεμβρίου 1999
(Εκ της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου)

Συνήλθε σήμερον Τρίτη 23η Νοεμβρίου 1999 υπό την προεδρία της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Πέτρου Ζ', η Αγία και Ιερά Σύνοδος του πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Κατά την πρώτην συνεδρίαν αυτής ο Μακαριώτατος, αφού διώρισε τον Αρχιμανδρίτην Ιωακείμ Κοντοβάν ως Αρχιγραμματεύοντα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου έκαμε απολογισμόν των πεπραγμένων αυτού διά την διερρεύσασαν διετίαν από την τελευταίαν σύγκλισιν της Ιεραρχίας .

Μετά ταύτα η Α.Θ. Μακαριότης απεφάσισε την ίδρυσιν νέας Μητροπόλεως υπό τον τίτλον "Ιερά Μητρόπολις Νταρ Ελ Σαλάμ" και τη συγκαταθέσει του οικείου Μητροπολίτου Κένυας και Ειρηνουπόλεως κ. Σεραφείμ, απεσπάσθη και προσηρτήθη εις την νέαν Μητρόπολιν η Νότιος Τανζανία.

Προτάσει του Πατριάρχου, η Ιερά Σύνοδος προέβη εις τας κάτωθι εκλογάς:

  1. Μητροπολίτης Καλής Ελπίδος ο Αρχιμανδρίτης Σέργιος Κυκκώτης.
  2. Μητροπολίτης Ντάρ Ελ Σαλάμ ο από Κανώπου Φιλήμων.
  3. Επίσκοπος Γκάνας ο Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Λαμπαδάριος
  4. Επίσκοπος Κυρήνης ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Κυκκώτης (παραμένει Εξαρχος του Θρόνου παρά τω Πατριαρχείω Μόσχας).
  5. Επίσκοπος Μαρεώτιδος ο Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Πίππας (διωρίσθη Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας)
  6. Επίσκοπος Βαβυλώνος ο Αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Τζουμέρκας (διωρίσθη Προιστάμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καίρου).
  7. Επίσκοπος Μπουκόμπα (γενομένης αποδεκτής της παραιτήσεως του πρώην Μπουκόμπα κ. Πορφυρίου διά λόγους υγείας) ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Μουζέει.
  8. Επίσκοπος Νιτρίας ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Λεονταρίτης (διωρίσθη Πατριαρχικός Επίτροπος Καίρου).

Τέλος ανεγνώσθη η εισήγησις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πηλουσίου κ. Ειρηναίου, με θέμα "Τοπικοί εορτασμοί διά το Ιωβηλαίον 2000".

Κατά τον επακολουθήσαντα διάλογον απεφασίσθησαν διάφοροι πανηγυρικαί εκδηλώσεις εις Αλεξάνδρειαν και τας κατά τόπους ανά την Αφρικήν Ιεράς Επαρχίας.Περιεχόμενα
Επιστροφή