Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

24-27 Απριλίου 2001

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ανακοινούται ότι η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μεταξύ 24-27 Απριλίου πραγματοποιεί επίσκεψιν εις Βουδαπέστην, προκειμένου να τιμηθή από τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας με το ανώτατον παράσημον της Χώρας, τον Μεγαλόσταυρον του Τάγματος αξίας της Ουγγαρίας. Επίσης το ιστορικόν Ρωμαιοκαθολικόν Πανεπιστήμιον Peter-Pazmany θα απονείμη εις τον Πατριάρχην τον τίτλον του Επιτίμου Διδάκτορος των Νομικών Επιστημών. Κατά την τελετήν ο τιμώμενος θα ομιλήση με θέμα: "Η σωτηριολογική ερμηνεία των ιερών κανόνων".

Ακόμη, κατά την παραμονήν του εις την Ουγγρικήν πρωτεύουσαν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα έχη συνάντησιν με τους ομογενειακούς φορείς, θα εγκαινιάση τα Γραφεία της Πατριαρχικής Εξαρχίας εν Ουγγαρία, θα συναντηθή εις την Βουλήν με τον Πρόεδρον του Οικουμενικού Συμβουλίου Εκκλησιών της Χώρας και θα παρακαθήση εις προς τιμήν Του γεύματα των Εξοχ. Πρέσβεων της Ελλάδος, της Τουρκίας και του Βατικανού, ως και του Εξάρχου Ουγγαρίας Σεβ. Μητροπολίτου Αυστρίας κ. Μιχαήλ.

Ως κατάλυμα του Πατριάρχου και της συνοδείας Αυτού, αποτελουμένης εκ του ως άνω Εξάρχου, του Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ανθίμου, του Υπογραμματεώς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Ελπιδοφόρου και άλλων, ωρίσθη ο επίσημος Κρατικός Ξενών.

Φανάριον, 23 Απριλίου 2001.
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.Περιεχόμενα
Επιστροφή