ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
(11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001)

Κωνσταντινούπολη, 7 Ιουνίου 2001

Ευχαρίστως ανακοινούται, ότι επί τη εορτή των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, αγομένων των σεπτών ονομαστηρίων της Α. Θ. Παναγιότητος του Πατριάρχου ημών, θα χοροστατήση Ούτος εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Εσπερινόν της εορτής, την Κυριακήν 10ην Ιουνίου, και ώραν 5ην μ.μ., και την Θείαν Λειτουργίαν της επομένης, Δευτέρας, 11ης ιδίου, εν Συνοδική συγχοροστασία.

Μετά την απόλυσιν η Α.Θ. Παναγιότης θα δεχθή εν τη Αιθούση του Θρόνου τα συγχαρητήρια της Ιεραρχίας και τα εόρτια σέβη του κλήρου και του πληρώματος.Περιεχόμενα
Επιστροφή