Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Εφημερίδα "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" (21/10/00)


Περιεχόμενα
Επιστροφή