ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

Χθες, Πέμπτην, 30ην λήξαντος μηνός, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον παρέθεσε γεύμα αγάπης (iftar) εις 3.200 σεισμοπλήκτους της περιοχής Νικομηδείας, εις το οποίον τον Πατριάρχην εξεπροσώπησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος και οι Πανιερ. Μητροπολίται Ευδοκιάδος κ Ειρηναίος και Μύρων κ. Χρυσόστομος, οίτινες έσχον εγκάρδιον επικοινωνίαν μετά των αρμοδίων της Δημαρχίας και μετά πολλών εκ των σεισμοπλήκτων.Περιεχόμενα
Επιστροφή