ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

Ανακοινούται, ότι επί τη Εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, τη και Θρονική Εορτή της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τελεσθήσεται εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, την μεν Τετάρτην, 29ην Νοεμβρίου, και ώραν 17:00 Μέγας Εσπερινός, χοροστατούσης της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, την δε Πέμπτην, 30ην του ιδίου, η καθιερωμένη Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία, συλλειτουργούντων και άλλων αγίων Αρχιερέων.

Τον θείον λόγον θα κηρύξη ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος.

Κατ' αυτήν θα παραστούν επίσημοι Αντιπροσωπείαι Ορθοδόξων και Ετεροδόξων Εκκλησιών προσκληθεισών επί τω εορταζομένω ιωβηλαίω του έτους 2000 από της Χριστού Γεννήσεως.Περιεχόμενα
Επιστροφή