Καλῶς ἤλθατε στήν ἠλεκτρονική σελίδα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
Σκοποί Ἀντιαιρετικής Ὁμάδος:

1.      Ἀντιμετώπισις προβλημάτων ἐπί αἱρέσεων

2.      Στήριξις Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

3.      Προβολή αἱρετικῶν δοξασιῶν πρός ἐνημέρωσιν

4.      Προσπάθεια προσεγγίσεως πλανηθένων ὈρθοδόξωνΧριστιανῶν

«ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ» ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΤΕΥΧΗ ΙΑΝ-ΟΚΤ 2018)

 

 

Αντιαιρετικά Κείμενα ( από την αντίστοιχη υποσελίδα της Ι.Μ.Πατρών )