Οπερατέρ
Μιχαηλίδης Αναστάσιος
Σερέτη Ευγενία
Ηλιοπούλου Παρασκευή
Σπύρος Κοντοπύργιας

 

Μοντέρ

Τσακούμης Δημήτριος


Ηχολήπτες

Κωσταντινοπούλου Ουρανία
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
Τσακούμης Δημήτριος


Δημιουργικό - Γραφικά - Ηλεκτρονικοί Τίτλοι

Tσακούμης Δημήτριος


Μίξη Εικόνας - Ροή
Τσακούμης Δημήτριος
Μπούσιας Νεκτάριος
Παναγιώτης Σιούτος
Ραδιοζεύξεις - LINK


Τσακούμης Δημήτριος


Tηλεσκηνοθεσία - Επιμέλεια Εκπομπών
Τσακούμης Δημήτριος