Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΥΡΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣΟ Μητροπολίτης πρώην Πατρών Κυρός
Νικόδημος (κατά κόσμον Νικόλαος) Βαλληνδράς, εγεννήθη το 1915 εν Αθήναις. Εσπούδασεν εις την Θεολογικήν Σχολήν Αθηνών, αναδειχθείς πτυχιούχος αυτής το 1936. Διάκονος εχειροτονήθη το 1939, πρεσβύτερος δε το 1944. Διετέλεσεν Αρχιδιάκονος και Γραμματεύς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Ιεροκήρυξ, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πετράκη και Διευθυντής της εν Βοστώνη Θεολογικής Σχολής του «Τιμίου Σταυρού». Εξελέγη Μητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου το 1965, το δε έτος 1974 κατεστάθη εις την Ι. Μητρόπολιν Πατρών. Συνέγραψεν αγιολογικάς μελέτας, ασματικάς Ακολουθίας, κηρύγματα και άλλα εποικοδομητικά, ιστορικά κ.λ.π. εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος βιβλία. Κατά το έτος 1989 συνεπλήρωσεν 50ετίαν εν τη ιερωσύνη, εωρτάσθη δε το ιωβηλαίον τούτο δι' εκδόσεως τιμητικού τόμου. Ωσαύτως συναφές τεύχος εξεδώθη δια την εικοσαέτηρον εν Πάτραις αρχιερατείαν αυτού και έτερον περιέχον τας επί Συνόδου Εισηγήσεις, Εκθέσεις και ομιλίας αυτού.